• دشمنان در رابطه با سپاه جرات ادامه مواضع احساسی خود را ندارند

    دشمنان در رابطه با سپاه جرات ادامه مواضع احساسی خود را ندارند

    استاندار قزوین گفت: روز پاسدار روز شکست دوباره دشمنان است و نشان دهنده این است که دشمنان حتی جرأت ادامه دادن به مواضع احساساتی خود را هم ندارند.  محمدمهدی اعلایی در دیدار با فرمانده تیپ مستقل ۸۲ سپاه صاحب الامر(عج) استان قزوین اظهار کرد: همانگونه که دهه فجر امسال به دلیل اغتشاشات و تودهنی مردم